Studije
Nica
SKEMA BUSINESS SCHOOL
FAKULTETSKEMA BUSINESS SCHOOL
LOKACIJASofia Antipolis – nekoliko kilometara od Nice, u srcu najpoznatijeg jezgra nauke u Evropi , moderan univerzitetski kampus, gde student pored najmodernije opreme i idealnih uslova za rad, uživa u predivnom okruženju, lepom vremenu i kilometarskim plažama, biserima Azurne obale.
PROGRAMOSNOVNE STUDIJE:
- Menadžment i Poslovna administracija sa specijalizacijama: Menadžment i preduzetništvo, Turizam i hotelski menadžment, Sportski menadžment, Poslovna administracija, Menadžment okruženja (biznis orijentacija), Aeroinžinjering i menadžment (biznis orijentacija)
- Marketing i Poslovni razvoj sa specijalizacijama: Marketing, Menadžment u reklamiranju i promociji, Internacionalni poslovni razvoj, Odnosi sa javnošću i medijske komunikacije, Korporativne komunikacije i menadžment događanja
- Inženjering i menadžment inovacija sa specijalizacijama: Biološki sistemi, Biomedicinski inžinjering, Mašinski inžinjering i menadžment, Okeanski inžinjering, Građevinarstvo i očuvanje okoline
- Menadžment morskog okruženja i održivi razvoj sa specijalizacijama: Biologija mora, Okeanografija, Zaštita okruženja, Menadžment okruženja (naučna orijentacija)
- Aeroinženjering nauka i menadžment sa specijalizacijama: Aeroinženjering i menadžment (naučna orijentacija), Kosmički inženjering
GRAND ECOLE POSTDIPLOMSKE STUDIJE: Poslovni menadžment - prvi semestar teoretski, drugi semestar se studira na nekom od partnerskih kampusa ili se stiče radno iskustvo u internacionalnim kompanijama, u drugoj godini studenti fleksibilno biraju svoju specijalizaciju.
TRAJANJEosnovne studije traju 4 godine, Grand Ecole postdiplomske studije traju 3 godine, internacionalni studenti koji su u svojoj zemlji završili trogodišnje studije mogu da uđu u drugu godinu postdiplomskih studija nakon polaganja SAI prijemnog ispita, početak studija fleksibilan u septembru ili januaru
POSEBNA POGODNOSTTri kampusa u Francuskoj – Sofia Antipolis, Pariz kao i kampus u Americi – Realeigh univerzitet u Severnoj Karolini, te Suzhou kampus u Kini. Obavezno je da student provede prve dve godine u Nici, a zatim može da pređe na drugi kampus kako bi stekao međunarodno iskustvo i duple diplome. Fleksibilan sistem omogućava da student sam bira predmete koje želi da sluša, te odredi broj časova koji mu je potreban, kako bi kreirao profesionalni profil kome teži. Pri izboru imaju pomoć tutora i profesora
PRIJAVAdo 1. aprila za početak studija u septembru, do 1. oktobra za početak studija u januaru
SMEŠTAJfakultet ima sopstveni smeštaj za oko 1000 studenata, a sarađuje sa brojnim rezidencijama i agentima za nekretnine kako bi svi studenti našli odgovarajući smeštaj. Cena studio apartmana od EUR 450 mesečno
CENAškolarina oko EUR 8.000 po godini na kampusu Sofia Antipolis. Postdiplomske studije, cena školarine od EUR 16.000 na više u zavisnosti od izabranog programa i lokacije za ceo dvogodišnji program.