Studije
Beč
MODUL UNIVERSITY
FAKULTETMODUL UNIVERSITY
LOKACIJAu gradu muzike, nov, moderan kampus, opremljen najsavremenijom tehnikom, izvanredno opremljenom bibliotekom, kafeterijom i terasom sa spektakularnim pogledom na centar grada. Univerzitet je osnovala Privredna komora Beča 1908. godine, on je danas najveći fakultet na engleskom jeziku u Austriji
PROGRAMOSNOVNE STUDIJE - Poslovna administracija sa specijalizacijama u Turizmu i hotelskom menadžmentu (3 godine) ili Turizmu i hotelskom menadžmentu i rukovođenju (4 godine), Internacionalni menadžment (3 godine).
POSTDIPLOMSKE STUDIJE – Internacionalni menadžment u turizmu, Održivi razvoj, menadžment i politika.
TRAJANJEosnovne studije traju 3 ili 4 godine, postdiplomske studije traju 2 godine, početak studija fleksibilan u septembru ili januaru
POSEBNA POGODNOSTfakultet pruža brojne mogućnosti za stipendije (posebno za postdiplomske studije). Za osnovne studije umanjenje cene od EUR 1.000 za rano prijavljivanje, te stipendije različite visine za studente koji postižu odlične rezultate
PRIJAVAdo 1. aprila za početak studija u septembru, do 1. oktobra za početak studija u januaru
SMEŠTAJfakultet sarađuje sa brojnim univerzitetskim rezidencijama, sobe su obično organizovane u stanove sa dve jednokrevetne sobe koje dele dnevni boravak, kuhinju i kupatilo
CENAškolarina oko EUR 34.000 za ceo trogodišnji ili oko EUR 47.000 za ceo četvorogodišnji program. Postdiplomske studije cena školarine oko EUR 24.000 za ceo dvogodišnji program. Školarina se plaća semestralno. Godišnji troškovi života (smeštaj, ishrana i osnovne potrebe) od EUR 8.000 na više