Studije
Ženeva
INTERNATIONAL UNIVERSITY
FAKULTETINTERNATIONAL UNIVERSITY IN GENEVA
LOKACIJAŽeneva – sedište Ujedinjenih nacija i brojnih multinacionalnih kompanija, multikulturno okruženje idealno za studije jer otvara brojne mogućnosti za praksu i nova saznanja
PROGRAMOSNOVNE STUDIJE - Poslovna administracija sa specijalizacijama: Marketing i internacionalni biznis, Finansije i računovodstvo, Međunarodni odnosi, Mediji i komunikacije, kao i studije iz predmeta: Međunarodni odnosi, Mediji i komunikacije, Kompjuterske nauke.
POSTDIPLOMSKE STUDIJE – MBA, MBA u trgovini i marketingu, MBA u preduzetništvu, kao i masteri iz oblasti: Mediji i komunikacije, Internacionalni biznis, Međunarodna trgovina, Međunarodni odnosi i diplomatija.
TRAJANJEosnovne studije traju 3 godine, postdiplomske studije traju jednu godinu. Početak osnovnih studija u septembru, januaru ili aprilu. Početak postdiplomskih studija u novembru, martu ili junu
POSEBNA POGODNOSTstudiranje u međunarodnom okruženju, tri datuma za početak svake godine, male grupe znači da se individualna pažnja poklanja svakom studentu
PRIJAVAminimum 6 meseci pre planiranog početka studija (dobijanje studentske vize traje i do 12 nedelja)
SMEŠTAJfakultet ima dva studentska doma u kojima ima sobe za svoje studente – od jednokrevetnih soba sa kupatilom koje su organizovane u stanove sa zajedničkom kuhinjom i dnevnim boravkom, do samostalnih studio apartmana
CENAgodišnja školarina oko CHF 35.000 osnovne studije, oko CHF 37.000 za postdiplomske studije. Troškovi smeštaja od CHF 12.000 naviše na godišnjem nivou