Školovanje
Boston
CATS Academy Boston
ŠKOLACATS Academy Boston member of CATS Global Schools
LOKACIJAnovosagrađeni Braintree kampus u predgrađu Bostona, sve na jednom mestu, dobra komunikacija sa centrom grada do koga se stiže za pola sata
PROGRAMamerički gimnazijski program sa AP ispitima, 100% prohodnost na univerzitete u SAD
POSEBNE POGODNOSTIveliki broj AP Advanced Placement predmeta sa polaganjem završnog ispita: matematika i statistika, mikro i makro ekonomija, istorija i istorija umetnosti, prirodne nauke, informatika, engleski, francuski, španski ...
veliki broj izbornih predmeta: istorija ekonomije, ekologija, biotehnologije, genetika, robotika, moda, muzičke tehnologije i produkcija, pozorišna i filmska produkcija, finansijski menadžment ...
inovativni interdisciplinarni programi: STEM Enrichment Program i Visual & Performing Arts Enrichment Program;
dodatni engleski i priprema za ACT/SAT ispite za upis na fakultet uračunati u cenu;
sportske aktivnosti: košarka, fudbal, odbojka, tenis, golf;
brojne sekcije za glumu, likovne umetnosti, muziku, igru, film, modu, robotiku, inovacije, kao i model UN, debatni i preduzetnički klubovi;
od stranih jezika francuski, italijanski, španski i kineski
SMEŠTAJjednokrevetne i dvokrevetne sobe sa kupatilom, pun pansion radnim danima, polupanison vikendom
CENAu školskoj 2023/2024 godini
USD 71.000 godišnja školarina i internatski smeštaj
DODATNI TROŠKOVIregistracija USD 500
osiguranje oko USD 1.700
knjige i pribor USD 1.500
depozit USD 2.500 (koji se vraća na kraju školske godine)
doček na aerodromu u Bostonu USD 185
STIPENDIJEuobičajeno 20% od cene školarine za odlične učenike a do 40% troškova školarine za izuzetne kandidate.
Stipendija se odnosi samo na školarinu, troškove razlike u ceni školarine, smeštaja i obavezne dodatne troškove snosi učenik. Stipendija se prenosi u narednu godinu učenja ukoliko stipendisti u inostranoj školi održe ili poboljšaju svoje rezultate i zadovolje ostale kriterijume škole.
Video