Školovanje
Beč
Amadeus International School
ŠKOLAAmadeus International School
LOKACIJAgimnazija sa internatom i muzičkom školom na periferiji Beča u zelenom rezidencijalnom delu grada 20 minuta tramvajem od strogog centra
KAPACITET200 učenika
PROGRAM- IB Middle Years Programme (razredi 6-10)
- dvogodišnji IB Diploma program (završni razredi 11+12)
- Nobel Talent School of Music
POSEBNE POGODNOSTI- muzika (instrumentalna ili vokalna) na svim nivoima od početnika do učenika muzičkih škola;
- vizuelne i pozorišne umetnosti (film, fotografija, ples, gluma ali i muzička produkcija i Business Management in Arts). škola ima svoju koncertnu i pozorišnu dvoranu:
- brojne sportske aktivnosti: fudbal, košarka, odbojka, tenis ...
SMEŠTAJinternatski u okviru škole u dvokrevetnim sobama sa kupatilom na bazi punog pansiona
CENAu školskoj 2019/2020 godini:
EUR 44.000 - 48.410 školarina i smeštaj
EUR 300 aplikacija
EUR 4.000 upisnina jednokratna uplata pri upisu u školu
EUR 2.500 fond za razvoj škole jednokratna uplata u prvoj godini učenja
EUR 1.500 sigurnosni depoizit (vraća se na kraju školovanja)
EUR 2.300 dozvola boravka u prvoj godini učenja (EUR 1.200 produžavanje boravka u narednim godinama učenja)
EUR 1.400 zdravstveno osiguranje na godišnjem nivou
EUR 400 uniforma
DODATNI TROŠKOVI
opcioni individualni instrumentalni časovi - na upit
dodatni engleski zavisno od ulaznog nivoa znanja - na upit
Video