Za odrasle
Oksford
OIEG Oxford
CENTARISIS OXFORD
GDEu strogom centru Oksforda (100.000 stanovnika), par minuta hoda od pešačke zone, jedan sat prevozom do Londona
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti engleski, poslovni, IELTS
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka za opšti, poslovni i IELTS, ostali kursevi prema utvrđenim datumima
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika za opšti engleski, 12 za IELTS, 10 za poslovni, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 20 ili 30 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, 15-20 minuta pešice ili prevozom od škole, jednokrevetna soba sa polupansionom ili rezidencijalni smeštaj bez ishrane
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti ili IELTS 16+ 15 20 £1100 £1560 £2025 £20 H £141
G £168
Opšti intenzivno/poslovni+opšti/IELTS+opšti 16+ 12+15 30 £1260 £1805 £2350 £20 H £141
G £168
Letnja doplata u toku jula i avgusta 2020.