Za odrasle
Brajton
OIEG Brighton
CENTARISIS BRIGHTON
GDEu centru Brajtona (150.000 stanovnika) sa pogledom na more, sat od Londona
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti engleski i priprema za polaganje zvaničnih ispita IELTS
KADApočetak kursa svakog ponedeljka za opšti i IELTS, ostali kursevi prema utvrđenim datumima
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika za opšti, 12 za IELTS, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 20 ili 30 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, 15 do 30 minuta prevozom od škole jednokrevetna soba sa polupansionom, uz doplatu moguć rezidencijalni smeštaj bez ishrane blizu škole
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti ili IELTS 16+ 15 20 £1060 £1505 £1950 £20 H £137
G £94
Opšti intenzivno/poslovni+opšti/IELTS+opšti 16+ 12+15 30 £1215 £1740 £2260 £20 H £137
G £94
Letnja doplata tokom jula i avgusta 2020.