Za odrasle
Brajton
OIEG Brighton
CENTARISIS BRIGHTON
GDEu centru Brajtona (150.000 stanovnika) sa pogledom na more, sat od Londona
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnog IELTS ispita
KADApočetak kursa svakog ponedeljka tokom cele godine
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 30 ili 40 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, 15 do 30 minuta prevozom od škole jednokrevetna soba sa polupansionom - uračunat u cenu;
uz doplatu moguć rezidencijalni smeštaj bez ishrane blizu škole
VIDEO
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti intenzivno / Opšti+poslovni / IELTS+opšti 16+ 15 20+10 £1600 £2285 £2965 £35 LHR £170
LGW £120
Intenzivan opšti engleski / IELTS+opšti 16+ 15 20+20 £1760 £2525 £3285 £35 LHR £170
LGW £120
Smeštaj u porodici uračunat u cenu. Letnja doplata važi tokom jula i avgusta 2024.