Školovanje
Lugano
TASIS
ŠKOLATASIS The American School in Switzerland renomirana američka gimnazija u Evropi
LOKACIJAu širem centru Lugana (250.000 stanovnika) sa pogledom na jezero, u italijanskom kantonu Tićino, sat vremena vožnje od Milana
KAPACITET450 đaka
PROGRAMamerički gimnazijski program na standardnom i AP nivou i internacionalni bakalaureat
POSEBNE POGODNOSTIveliki broj izbornih predmeta: ekonomija, istorija umetnosti, muzika, likovne umetnosti, fotografija... pored uobičajenih gimnazijskih predmeta a od stranih jezika francuski, italijanski i španski
škola ima pozorišnu i koncertnu dvoranu, studio za likovne, vizuelne i muzičke umetnosti
brojne sportske opcije: timovi za plivanje, tenis, fudbal, košarku kao i rekreativne mogućnosti za tenis, plivanje, aerobik, jogu, pilates, fitnes i ples
drugo polugođe počinje sa nastavom u prirodi u ski centru Kramontana
SMEŠTAJinternatski u okviru škole, sobe sa 1 - 3 kreveta, pun pansion
CENAu školskoj 2024/2025 godini
CHF 100.500 godišnja školarina i smeštaj
DODATNI TROŠKOVICHF 5.000 fond za razvoj škole (plaća se samo u prvoj godini učenja)
CHF 300 aplikacija
CHF 3.000 depozit (vraća se na kraju školske godine ili prenosi u narednu godinu)
VIDEO