Bez pratnje
Lugano
TASIS Switzerland
CENTARTASIS The American School in Switzerland
GDEu Tićinu, italijanskom delu Švajcarske, najstarija privatna američka škola u Evropi sa internatom, otvorenim bazenom, sportskom halom i terenima; prima 280 studenata
KOza uzrast od 11 do 17 godina
ŠTAkurs francuskog za sve uzraste
ŠTA JOŠdodatna intenzivna sportska opcija fudbal, tenis, golf, jedrenje ili skijanje na vodi za sve uzraste - uz doplatu
KADAčetiri nedelje od kraja juna, tri nedelje od kraja jula prema datumima u tabeli
KAKOnastava u malim grupama
KOLIKO25 časova nedeljno (čas traje 50 minuta) + brojne izborne aktivnosti (ples, gluma, pevanje, fotografija, fitnes, pilates, joga, tenis, plivanje, jedrenje, planinarenje)
SMEŠTAJinternatski, sobe sa dva do četiri kreveta (zavisno od uzrasta), zajednička kupatila
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETIcelodnevni i poludnevni za Milano, Komo, Lucern ... u okviru redovnog programa;
dodatni izleti za Nicu+Monako, Veneciju, Rim i Firencu - na upit i uz doplatu
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
3 ned. 4 ned. 3 ned. 4 ned.
Francuski 11-17 internat višekrevetne sobe
nedelja - subota
21/7 - 10/8/24
nedelja - četvrtak
23/6 - 18/7/23
25 CHF 8000 CHF 9500