Školovanje
Rim
St. Stephen's International School
LOKACIJAgimnazija sa internatom u centru Rima kod Circo Massimo stanice metroa ili na pola sata hoda od Rimskog Foruma
KAPACITET275 učenika od kojih 40 u internatskom smeštaju
PROGRAM- američki gimnazijski program sa AP ispitima (G9 - G12)
- švajcarski dvogodišnji IB diploma program (G11 - G12)
POSEBNE POGODNOSTIveliki broj izbornih predmeta uključujući istoriju umetnosti, ekonomiju, italijanski, francuski, španski, latinski jezik ...
školski timovi za fudbal, košarku i odbojku
veliki broj izbornih sekcija za film, žurnalistiku, politiku ...
SMEŠTAJinternatski u okviru škole u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama na bazi punog pansiona
CENAza školsku 2019/2020 godinu
EUR 25.145 godišnja školarina
EUR 13.950 godišnji internatski smeštaj
EUR 1000 fond za razvoj škole za nove učenike
EUR 400 depozit za prolećnu ekskurziju
EUR 100 sigurnosni depozit za sobu
EUR 150 aplikacija
Total obavezni troškovi: EUR 40.745
DODATNI TROŠKOVIEUR 300 depozit za sitne troškove
EUR 250 dodela diploma
EUR 650 IB ispiti
Video