Za odrasle
London Zona 1
St George International
CENTARST GEORGE INTERNATIONAL
GDEu strogom centru Londona paralelna ulica sa Oksford Stritom, na pet minuta hoda od 'centra' sveta, najprometnije raskrsnice na svetu Oxford Circus
KOstariji od 16 godina; škola je idealna kako za mlade, tako i za poslovne ljude koji vole da su u centru zbivanja
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnog ispita IELTS, FCE, CAE, Teacher Training, Foundation Course 6 ili 9 meseci pripreme za fakultet
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka za opšti, poslovni i IELTS;
FCE, CAE,Teacher Training i Foundation prema utvrđenim datumima po kalendaru škole
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika za opšti engleski, 12 za IELTS, 8 za poslovni engleski, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 20 ili 30 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, zona 3 i 4, jednokrevetna soba sa polupansionom; uz doplatu veliki izbor rezidencijalnih i apartmanskih smeštaja od kojih neki nude i polupansion (International Student House na desetak minuta hoda od škole, Stay Club Camden...)
Video
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ 15 20 £1200 £1710 £2150 LHR £95
LGW £110
Opšti engleski intenzivni 16+ 15+8 20+10 £1455 £2090 £2620 LHR £95
LGW £110
IELTS intenzivni 16+ 12 20+10 £1530 £2200 £2765 LHR £95
LGW £110
Poslovni + opšti engleski 16+ 8 20+10 £1560 £2250 £2850 LHR £95
LGW £110
Nema letnje doplate - cene u 2019 iste u svim sezonama. Više vrsta kurseva poslovnog engleskog vidi pod Kursevi za menadžere.