Studije
Internacionalni
EU BUSINESS SCHOOL
FAKULTETEU BUSINESS SCHOOL
PDFAbout EU Business School - 1311 KiB
LOKACIJEBarselona, Ženeva, Montro, Minhen – moderni i izvanredno opremljeni kampusi na centralnim lokacijama u evropskim metropolama. Eminentni internacionalni fakultet sa četiri kampusa u tri zemlje i tri govorna područja. Dinamična nastava u malim grupama na engleskom jeziku, omogućava studentima EU da znanje stiču u globalnom okruženju, kroz najbolji spoj američkog i evropskog obrazovnog sistema
PROGRAMOSNOVNE STUDIJE – Poslovna administracija, Komunikacije i odnosi sa javnošću, Turistički menadžment, Sportski menadžment, Međunarodni odnosi, Poslovne finansije, Menadžment digitalnih medija, Poslovni menadžment i održivi razvoj, Poslovni i dizajn menadžment, Menadžment porodičnih kompanija
POSTDIPLOMSKE STUDIJE – Internacionalni biznis, Komunikacije i odnosi sa javnošću, Internacionalni marketing, Globalno bankarstvo i finansije, Menadžment u turizmu, Menadžment u sportu, Menadžment ljudskih resursa, Dizajn menadžment, Preduzetništvo, Rukovođenje, E-biznis, Menadžment imidža i reputacije
TRAJANJEosnovne studije traju 3 godine (uz dva letnja semestra smanjuje se na 2 godine), postdiplomske studije traju godinu dana, početak studija fleksibilan u oktobru, januaru ili martu. Pošto je program rada isti na svim kampusima, moguće je premeštanje iz jedne zemlje u drugu
POSEBNA POGODNOSTDVE fakultetske diplome u toku studija: 5 semestara na EU + 2 semestra na Manhattan Pace univerzitetu u Njujorku, SAD = diploma EU + diploma Manhattan Pace, ili 4 semestra nastave EU programa + 2 semestra nastave odabranog britanskog univerziteta (na bilo kojoj EU lokaciji) = diploma EU + diploma University of Roehampton ili University of Derby, Velika Britanija. Fakultet sarađuje sa brojnim fakultetima u svetu, pa podstiču razmenu studenata, kako bi se steklo što šire internacionalno iskustvo
PRIJAVAtokom cele godine, najmanje šest meseci pre početka studija
SMEŠTAJu sopstvenoj organizaciji uz pomoć fakulteta u studentskim rezidencijama ili iznajmljenim stanovima. Okvirni mesečni troškovi smeštaja u Barseloni i Minhenu oko EUR 700, u Ženevi i Montrou oko CHF 1.500
CENAgodišnja školarina (bez smeštaja) OSNOVNE STUDIJE = EUR 11.800 u Barseloni i Minhenu, CHF 28.600 u Ženevi i Montrou
POSTDIPLOMSKE STUDIJE = EUR 19.500 u Barseloni i Minhenu, CHF 36.600 u Ženevi i Montrou
STIPENDIJA30% od godišnje školarine: OSNOVNE STUDIJE = EUR 3.540 u Barseloni i Minhenu, odnosno CHF 8.580 u Ženevi i Montrou
POSTDIPLOMSKE STUDIJE = EUR 5.850 u Barseloni i Minhenu, CHF 10.980 u Ženevi i Montrou
NASTAVAK STIPENDIJEdodeljene stipendije se preispituju na kraju svakog semestra i stipendija se nastavlja ukoliko student ostvaruje srednju ocenu od minimum 3,5
DODATNI TROŠKOVItroškovi smeštaja i ishrane, udžbenici, lični troškovi
Link za web stranu univerziteta
Datoteke za preuzimanje