Bez pratnje
Oksford
Oxford International College
CENTAROXFORD - OXFORD INTERNATIONAL COLLEGE
GDEprestižna gimnazija u strogom centru Oksforda, članica grupacije Nord Anglia Education, No. 1 - A level School u 2019. godini sa 91,84% učenika koji su postigli A*- A ispitne rezultate prema izveštaju ISC – Independent Schools Council objavljenom u Daily Telegraph-u. Vrhunski opremljeno zdanje: savremene učionice, ateljei i brojne laboratorije, idealno za mlade profesionalce koji u vreme letnjeg raspusta žele da osvoje nova znanja
ŠTAAdvanced University Preparation eksluzivan program za dobijanje preporuke za upis na britanske fakultete nakog uspešnog pohađanja jednog izbornog predmeta na nivou prve godine studija - možete da birate Matematiku, Psihologiju, Uvod u pravo, Uvod u medicinu, Fiziku, Istoriju inovacija, Međunarodne odnose, Globalne finansije i ekonomiju, Informacione tehnologije, Političku ekonomiju ili Biznis menadžment
ŠTA JOŠ"study in action" izleti sa obilaskom relevantnih institucija i univerziteta;
vrhunski stručnjaci iz odgovarajućih oblasti kao gostujući predavači
KOza uzrast 16 - 18 godina, visok ulazni nivo engleskog C1+
KADAu toku jula meseca, dve nedelje prema datumima u tabeli
KAKOnastava u grupama od najviše 10 polaznika
KOLIKO23 sata nedeljno nastave izbornih fakultetskih predmeta
SMEŠTAJinternatski 10 minuta hoda od škole, jednokrevetne sobe sa kupatilom
ISHRANApun pansion, sva tri obroka u školskom restoranu
IZLETI2 celodnevna (London, Kembridž, Bristol, Birmingem), svakodnevne aktivnosti u Oksfordu (disko na ledu, šoping, obilazak Oksforda i univerzitetskih zdanja... timski sportovi, plivanje, zumba, joga, salsa ...)
Datoteke za preuzimanje
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 2 ned.
Advanced University Preparation Programme 16-18 1/1 sa kupatilom
utorak - utorak
2/7 - 16/7/24
16/7 - 30/7/24
10 23 5310