MERRYLAND
Beograd
MERRYLAND škola engleskog jezika je zlatni partner u okviru Addvantage programa Britanskog saveta, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za IELTS, SAT, TOEFL, GMAT i neki od Cambridge ESOL ispita (FCE, CAE, CPE)