Za odrasle
St. Peterburg
Liden & Denz
CENTARLIDEN & DENZ
GDEumirnom delu istorijskog centra grada blizu Ruskog muzeja i zamka Mikahilovski, tako da su sve znamenitosti Venecije severa na domak ruke; škola je smeštena na drugom spratu istorijskog zdanja iz 19 veka, sa moderno opremljenim učionicama, sobama za odmor i druženje sa televizorom i DVD-om, kompjuterskom laboratorijom i restoranom
KOstariji od 18 godina
ŠTAopšti ruski jezik
ŠTA JOŠposlovni ruski, priprema za polaganje zvaničnog ispita TORFL
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog drugog ponedeljka, osim za pripremu zvaničnog ispita
KAKOnastava u grupama od najviše 8 polaznika
KOLIKOnedeljno 20 časova, čas traje 50 minuta
SMEŠTAJu jednokrevetnoj sobi u porodici na bazi polupansiona, uz doplatu u apartmanima ili hotelu
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti ruski 18+ 8 20 €1400 €2005 €2610 €60 €30
Letnja doplata od 25. maja do 20. septembra 2020.