Školovanje
Lezan
Leysin American School
ŠKOLALeysin American School sa američkim i švajcarskim programom i fantastičnim mogućnostima za zimske sportove
LOKACIJAplaninsko turističko mesto Lezan blizu Montroa i Ženevskog jezera; škola je okružena hotelskim kapacitetima i u neposrednoj blizini fakulteta za hotelijerstvo i turizam
KAPACITET360 đaka
PROGRAMinternacionalni bakalaureat ili standardni američki gimnazijski program
POSEBNE POGODNOSTIpored uobičajenih gimnazijskih predmeta u ponudi su još i ekonomija, statistika, američka istorija, psihologija, vizuelne umetnosti, gluma, gitara ili klavir, komponovanje ... a od stranih jezika u ponudi su francuski i španski
ski staze su veoma blizu škole a u velikom sportskom centru u Lezanu na raspolaganju su sale i tereni za brojne druge sportove
SMEŠTAJinternatski u okviru škole, dvokrevetne sobe, pun pansion
CENAu školskoj 2019/2020 godini
CHF 95.000 godišnja školarina i smeštaj a u cenu su uračunati i osiguranje, knjige, ski pas, vanškolske aktivnosti i ekskurzije
DODATNI TROŠKOVI
CHF 500 registracija
CHF 5000 depozit (vraća se na kraju godine ili prenosi u narednu)
CHF 5000 fond za razvoj škole (plaća se samo u prvoj godini učenja)
CHF 8000 depozit za lične troškove (džeparac, uniforma, putovanja, ispiti, školski materijal, skladištenje stvari ... ostatak se vraća na kraju godine)
Video 1
Video 2