Za odrasle
Milano
Linguadue Milano
CENTARLINGUADUE MILANO
GDEu centru Milana, finansijskog, modnog i pozorišnog centra Italije, skola se nalazi u poznatoj šoping ulici Corso Buenos Aires, u predivnoj art nuvo zgradi koja prima 300 studenata iz 60 zemalja tako da ima fantastičnu internacionalnu atmosferu. Sve znamenitosti ovog kosmopolitskog grada su vam u blizini, uživajte u muzejima, galerijama, katedrali Duomo, fenomenalnom šopingu i odličnim kafeima i restoranima
KOstariji od 18 godina
ŠTAopšti i poslovni italijanski; priprema za polaganje zvaničnih ispita CILS; italijanski za modni dizajn, za upis na fakultete u Italiji
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka, osim za pripremu CILS-a i kombinovane kurseve
KAKOnastava u grupama od maksimum 12 polaznika
KOLIKOnedeljno 20, 30 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu jednokrevetnim sobama: u porodici na bazi polupansiona, u apartmanima koje delite sa drugim studentima bez ishrane
VIDEOLINGUADUE MILAN: The school
LINGUADUE MILAN: The city
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti italijanski 18+ U porodici 12 20 €1155 €1660 €2165 €120
Opšti italijanski 18+ U porodici 12 30 €1365 €1975 €2585 €120
Opšti italijanski 18+ U apartmanu 12 20 €945 €1345 €1745 €120
Opšti italijanski 18+ U apartmanu 12 30 €1155 €1660 €2165 €120
2020