Za odrasle
Krajstčerč
Languages International
CENTARLANGUAGES INTERNATIONAL
GDEZovu ga „zlatni grad juga“. Krajstčerč je glavni grad Juznog ostrva smesten u fascinantnom prirodnom okruženju, moderan i vrlo bezbedan grad.U njegovoj neposrednoj blizini su novozelandski Alpi sa izvanrednim pejsažom i vrhunskim skijaskim centrima i obala sa predivnim zalivima i plažama.Krajstčerč je grad koji pruža izobilje uzbudjenja i zadovoljstva.
KOza uzrast od 18 godina naviše
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnih ispita PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka, osim za početnike za koje su utvrđeni termini jedanput mesečno
KAKOnastava u grupama od 12 polaznika
KOLIKO23 časa nedeljno, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici u jednokrevetnoj sobi na bazi polupansiona od ponedeljka do petka i punog pansiona preko vikenda ili u jednokrevetnoj sobi bez ishrane, studentska rezidencija
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
4 ned.
Opšti engleski 18+ 12 23 NZD 5000 U ceni