Za odrasle
Vankuver
Kaplan
CENTARKAPLAN VANCOUVER
GDEu centru grada, na nekoliko minuta od galerija, pozorišta, bioskopa i tržnih centara na obali sa restoranima, kafeima i uličnim zabavljačima; moderno opremljena škola, sa kafeterijom i internet kafeom
KOstariji od 17 godina
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnih ispita FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS
KADAtokom cele godine, svakog ponedeljka, osim za pripremu zvaničnih ispita
KAKOnastava u grupama od najviše 15, intenzivniji kursevi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 20 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodicama u jednokrevetnoj sobi sa kupatilom, ishrana na bazi polupansiona; uz doplatu smeštaj u apartmanima ili hostelu
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 17+ 15 20 CAD 2140 CAD 2880 CAD 3620 CAD 30 CAD 110
2020. letnja doplata od 20. juna do 22. avgusta