Za odrasle
London
IH International House
CENTARIH International House
GDEu centru Londona u zoni 1 koda Kovent Gardena
KOprofesori engleskog jezika
ŠTATeacher Refresher kursevi iz metodike grupne i individualne nastave engleskog za različite uzraste ili priprema za polaganje zvaničnih ispita u trajanju od 1 ili 2 nedelje;
ŠTA JOŠCertificate IBET u trajanju od 2 nedelje za sticanje dodatnog internacionalnog sertifikata za predavanje poslovnog engleskog onima kojima engleski nije maternji jezik;
CELTA (level 5) u trajanju od 4 nedelje za sticanje osnovnog internacionalnog sertifikata za predavanje engleskog onima kojima engleski nije maternji jezik;
Trinity Certificate PT (level 6) u trajanju od 2 nedelje za one koji već poseduju CELTA ili Trinity TESOL sertifikate a još se ne kvalifikuju za DELTA diplomu
KADAprema utvrđenim datumima objavljenim u cenovniku
SMEŠTAJnije uračunat u cenu;
studio apartmanski smeštaj moguć uz doplatu 400 - 600 funti nedeljno na pola sata hoda ili prevozom;
smeštaj u porodici na bazi polupansiona moguć uz doplatu 300 - 400 funti nedeljno
Vrsta kursa Početak kursa Broj
nedelja
Nedeljno
sati nastave
Cena
Short Courses Young Learners 15/7
Materials Development 22/7
Current Trends 29/7
Grammar&Lexis 5/8
Teaching Exams 19/8
1 20 £895
Teacher Refresher Practical Teaching 1/7 2 15 £1220
Certificate IBET 12/8 2 30 £1915
CELTA 2/4, 29/4, 3/6, 1/7, 29/7 2/9, 30/9, 28/10, 25/11 4 30 2240
Trinity Cert PT 1/7 ili 22/7 2 15 1710
Cene za 2024 obuhvataju samo kurs bez smeštaja koji je moguće dodatano organizovati preko škole na osnovu raspoloživosti u vreme prijave na kurs ili u sopstvenoj režiji..