Za odrasle
London
IH-International House
CENTARIH - International House London
GDEu centru Londona, zona 1 kod Kovent Gardena. Sve znamenitosti Londona su vam na pešice od škole...
KOstariji od 16 godina
ŠTApriprema i polaganje zvaničnog ispita IELTS - 4 nedelje za B1 ulazni nivo znanje
ŠTA JOŠjednonedeljna intenzivna priprema sa polaganjem IELTS ispita za B2 ulazni nivo
POSEBNE POGODNOSTIškola je zvanični centar za polaganje IELTS ispita
KADAtokom cele godine - početak kursa prema datumima u tabeli
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika
KOLIKO20 časova nedeljno za četvoronedeljni kurs;
25 časova nedeljno za jednonedeljnu pripremu za polaganje IELTS ispita
SMEŠTAJnije uračunat u cenu;
studio apartmanski smeštaj moguć uz doplatu 400 - 600 funti nedeljno na pola sata hoda ili prevozom;
smeštaj u porodici na bazi polupansiona moguć uz doplatu 300 - 400 funti nedeljno
Vrsta kursa Uzrast Početak kursa Broj
nedelja
Časova
nedeljno
Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
Cena
priprema sa polaganjem IELTS ispita 16+ 4/3, 2/4, 29/4, 3/6, 1/7, 29/7, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11/24 4 20 £15 LHR £191
LGW £234
£2305
IELTS Test Booster 16+ 11/3, 15/4, 13/5, 10/6, 8/7, 22/7, 12ž/8, 16/9, 14/10, 11/11, 9/12/24 1 25 £15 LHR £191
LGW £234
£1020
Cene za 2024 obuhvataju samo kurs bez smeštaja koji je moguće dodatano organizovati preko škole na osnovu raspoloživosti u vreme prijave na kurs ili u sopstvenoj režiji.
Letnja doplata važi u periodu od 16. juna do 25. avgusta 2024.