Za odrasle
London
IH-International House
CENTARIH - International House London
GDEu centru Londona u zoni 1 kod Kovent Gardena
KOposlovni ljudi stariji od 21 godine
ŠTAopšti engleski za starije od 30 godina
poslovni engleski za starije od 21 godine
KADAsvakog ponedeljka tokom cele godine
KAKOnastava u grupi od najviše 8 polaznika za opšti engleski a najviše 6 polaznika za poslovni engleski i kombinacija sa individualnim časovima
KOLIKOnedeljno 15, 20 ili 25 časova, čas traje 55 minuta
SMEŠTAJnije uračunat u cenu;
studio apartmanski smeštaj moguć uz doplatu 400 - 600 funti nedeljno na pola sata hoda ili prevozom;
smeštaj u porodici na bazi polupansiona moguć uz doplatu 300 - 400 funti nedeljno
Vrsta kursa Nastava Uzrast Polasci Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
1 ned. 2 ned. 3 ned. 1 ned. 2 ned. 3 ned.
Opšti engleski u grupi 30+
20/5 - 30/9/24
15 £745 £1240 £1735 £15 LHR £191
LGW £234
Opšti engleski u grupi+individualno 30+
20/5 - 30/9/24
15+5 £1255 £2260 £3260 £15 LHR £191
LGW £234
Poslovni engleski u grupi 21+
tokom cele godine
25 £1355 £2460 £3565 £15 LHR £191
LGW £234
Poslovni engleski u grupi+individualno 21+
tokom cele godine
15+5 £1520 £2790 £4060 £15 LHR £191
LGW £234
Cene za 2024 obuhvataju samo kurs bez smeštaja koji je moguće dodatano organizovati preko škole na osnovu raspoloživosti u vreme prijave na kurs ili u sopstvenoj režiji.
Letnja doplata na cenu kursa primenjuje se od 16. juna do 25. avgusta 2024.