Za odrasle
Regenzburg
Horizonte
CENTARINSTITUT HORIZONTE
GDEu centralnom istorijskom srednjovekovnom delu grada (135.000 stanovnika) koji je pod zaštitom UNESCO, u Bavarskoj, na 45 min. od Minhena, škola sa izvanrednim nastavnim metodama, studentima iz celog sveta, sa predivnom domaćinskom atmosferom, posebno pošto su smeštajni kapaciteti u istoj zgradi...
KOza uzrast od 16 godina naviše
ŠTAopšti, poslovni i stručni kursevi nemačkog jezika, priprema za polaganje zvaničnih ispita Geteovog instituta, kursevi za profesore jezika
KADApreko cele godine, početak kurseva prema utvrđenom kalendaru instituta
KAKOnastava u grupama od 8 - 12 osoba
KOLIKO20 ili 30 časova nedeljno, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici u jednokrevetnoj sobi na bazi polupansiona; može i u studentskoj rezidenciji u zgradi škole bez ishrane
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti nemački 16+ U porodici 12 20 €1010 €1445 €1860 €25
Opšti nemački 16+ U rezidenciji 12 20 €920 €1245 €1550 €25
Opšti nemački 16+ U porodici 12 30 €1515 €2200 €2865 €25
Opšti nemački 16+ U rezidenciji 12 30 €1425 €2000 €2555 €25
2020. letnja doplata u julu i avgustu