Za odrasle
Sidnej
Embassy English
CENTAREMBASSY ENGLISH
GDEu samom centru, u delu grada koji je poznat po inovativnosti i avangardi - umetnicima i alternativnoj populaciji
KOza uzrast od 18 godina naviše
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnih ispita FCE, CAE, IELTS i za upise na fakultete u Australiji
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka, osim za pripremu zvaničnih ispita
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika
KOLIKO20 ili 24 časa nedeljno, čas traje 50 minuta
SMEŠTAJu jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama u hostelima; u jednokrevetnoj sobi u porodici, polupansionske usluge (14 obroka u toku nedelje)
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 18+ 15 20 AUD 3350 AUD 4340 U ceni
Opšti engleski 18+ 15 24 AUD 3500 AUD 4490 U ceni