Za odrasle
Brizbejn
Embassy English
CENTAREMBASSY ENGLISH
GDEu najužem centru grada, 5 minuta od Brizbejn reke, u glavnom gradu Kvinslenda, između dve čuvene rivijere - Zlatne i Sunčane obale
KOza uzrast od 18 godina naviše
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnih ispita FCE, CAE, IELTS i za upise na fakultete u Australiji
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka, osim za pripremu zvaničnih ispita
KAKOnastava u grupama od najviše15 polaznika
KOLIKO20 ili 24 časa nedeljno, čas traje 50 minuta
SMEŠTAJu porodici u jednokrevetnoj sobi na bazi polupansiona ili u hostelu bez ishrane
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 18+ 15 20 AUD 3350 AUD 4340 U ceni
Opšti engleski 18+ 15 24 AUD 3500 AUD 4490 U ceni