Bez pratnje
London
Academic Summer - David Game College
CENTARACADEMIC SUMMER - David Game College
GDEu srcu londonskog Sitija, zona 1, u neposrednom okruženju savremenih arhitektonskih simbola Londona kao što su Gherkin i Cheesegrater ali i vekovnih znamenja kao što su Tower of London i Tower Bridge
KOza uzrast od 14 do 17 godina i za ulazni nivo znanja Intermediate B1+

ŠTA: Career Pathway dvonedeljni intenzivni kursevi 40 sati nedeljno akademskog engleskog iz oblasti Medicine, Business&Finance, Law ili Engineering - birate oblast interesovanja
ili
Engager Programme sa 4 izborna gimnazijska predmeta nedeljno intenzivna nastava 30 sati nedeljno: English, Essay Writing, Presentations&Interviews, Mathematics, Art, Computer Study, Social Studies, Science, Psychology;
oba kursa su odlična priprema i revizija za GCSE, A levels, IB ili upis na studije - zavisno od uzrasta usvajanje akademske terminologije kroz kritičko i kreativno razmišljanje
ŠTA JOŠBe a Leader program za razvijanje liderskih sposobnosti u okviru timskog rada kao sastavni deo oba kursa uz dobijanje CPD sertifikata
KADAu toku jula meseca - polasci prema datumima u tabeli
KAKOnastava u grupama od najviše 12 do 15 polaznika
KOLIKOCareer Pathway 40 sati nedeljno, izborni predmeti 30 sati nedeljno, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu susednoj zgradi jednokrevetne sobe u studentskim stanovima sa 2 ili 3 sobe
sa zajedničkim kupatilom i boravkom;
jednokrevetna soba sa kupatilom na upit i uz doplatu 200 funti
ISHRANApun pansion radnim danima, polupansion vikendom
IZLETI2 celodnevna tematska izleta nedeljno vezana za oblast interesovanja u okviru Career Pathway;
2 celodnevna izleta van Londona vikendom za sve;
metro karta uračunata u cenu
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Broj u
grupi max.
Nedeljno
sati nastave
Cene
2 ned. 2 ned.
Career Pathways: Medicine/Business/Law/Engineering 14-17 1/1 zajedničko kupatilo
nedelja - nedelja
30/6 - 14/7/24
14/7 - 28/7/24
12 40 £4300
Engager Programme sa 4 izborna predmeta nedeljno 14-17 1/1 sa zajedničkim kupatilom
nedelja - nedelja
30/6 - 14/7/24
14/7 - 28/7/24
15 30 £3700