Studije
Buvere/Brig/Lucern
César Ritz Colleges
FAKULTETCésar Ritz Colleges - Hospitality, Tourism and Culinary Arts – Fakultet za hotelijerstvo, ugostiteljstvo, turizam i kulinarstvo. Članica renomirane obrazovne grupacije SEG – Swiss Education Group
LOKACIJEOsnovne studije na tri prestižne lokacije u Buvereu na obali Ženevskog jezera blizu Montroa (francuski kanton) i u Brigu i Lucernu (nemački kantoni); postdiplomske studije u Brigu (nemački kanton)
PROGRAMOsnovne studije iz oblasti hotelijerstva i turizma: posle prve godine studija (u trajanju od 3 akademska trimestra) stiče se švajcarski Certificate in Hotel & Restaurant Operations, posle druge godine studija (u trajanju od 2 akademska trimestra) švajcarska diploma Higher Diploma in Hotel & Restaurant Management, a posle treće godine studija (u trajanju od 3 akademska trimestra) britanska univerzitetska diploma Bachelor of International Business in Hotel & Tourism Management
Osnovne studije iz oblasti kulinarstva: posle 2 akademska trimestra + 6 meseci obavezne plaćene prakse + 1 dodatni akademski trimestar dobija se Swiss Advanced Certificate in Culinary Arts, posle još dodatna 2 akademska trimestra + 6 meseci obavezne plaćene prakse dobija se Swiss Diploma in Culinary Studies, a posle još 2 dodatna akademska semestra dobija se Bachelor Degree in Culinary Arts
Postdiplomske studije iz oblasti hotelijerstva i turizma: Master of Arts in Entrepreneurship for the Global Hospitality & Tourism Industry u trajanju od 2 trimesta + praksa
POSEBNE POGODNOSTINastava se odvija na engleskom jeziku a obavezna su još dva dodatna jezika (u ponudi su francuski, nemački i španski);
U toku studija moguće je prelaziti sa jednog koledža na drugi
TRAJANJEOsnovne studije za hotelijerstvo i turizam traju ukupno 8 trimestara (svaki trimestar traje 11 nedelja) od kojih prvu godinu čine 3 akademska trimestra + 6 meseci obavezne plaćene prakse, drugu godinu 2 akademska trimestra + 6 meseci obavezne plaćene prakse a treću godinu 3 akademska trimesta + 6 meseci obavezne plaćene prakse;
Osnovne studije za kulinarstvo traju ukupno 7 akademskih trimestara (svaki trimestar traje 11 nedelja) od kojih prvu godinu čine 2 akademska trimestra + 6 meseci obavezne plaćene prakse, drugu godinu 3 akademska trimestra + 6 meseci obavezne plaćene prakse i treću godinu 2 akademska trimestra;
Master studije traju 2 trimestra + praksa
PRIJAVAStudije se mogu započeti u septembru, januaru, aprilu ili julu mesecu a prijavljivanje traje tokom cele godine
SMEŠTAJHotelski u okviru samog koledža
CENAGodišnja školarina sa smeštajem i ishranom od CHF 40.700
SPECIJALNA PONUDA20% popusta na cenu celokupnih osnovnih studije na kampusima u Buvereu ili Lezanu isključivo sa početkom u julu 2020 - vidi ponudu u prilogu
Datoteke za preuzimanje