Studije
Venecija
CA' FOSCARI
FAKULTETCA’FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE
LOKACIJAu Veneciji, Italija u četiri zdanja: Dorsoduro, San Giobbe, Mestre i San Servolo; visoko je rangiran na Šangajskoj listi univerziteta iz celog sveta i ostvaruje saradnju i razmenu studenata sa 180 univerziteta iz drugih zemalja; raspolaže sa najsavremenije opremljenim bibliotekama i laboratorijama a nastava se zavisno od usmerenja održava na engleskom, italijanskom ili kombinovanjem oba jezika
KAPACITETukupno 23000 studenata od čega 1300 inostranih;
godišnje upisuje 8500 novih studenata, godišnje diplomira 4800 studenata
PROGRAMosnovne, master i doktorske studije;
osnovne studije sa nastavom na engleskom jeziku iz oblasti: Economics & Management i International Studies & Globalization;
master studije sa nastavom na engleskom jeziku iz oblasti: Economics & Management, International Studies & Globalization, Languages & Culture, Preservation & Management of Cultural Heritage;
dodatne oblasti sa nastavom na italijanskom jeziku ili kombinovano na italijanskom i engleskom: medjunarodna trgovina i promet, menadžment u izvođačkim umetnostima, istorija, svetska književnost, filozofija, sociologija, strani jezici, informacione tehnologije, ekologija i tehnologija, religije ...
POSEBNE POGODNOSTIletnji programi u saradnji sa američkim univerzitetima Harvard i Kolumbija;
letnji programi u saradnji sa British Columbia Institute of Technology u Kanadi;
letnji program sa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne u Švajcarskoj;
inostrana praksa i razmena studenata sa drugim univerzitetima na svim kontinentima
TRAJANJEosnovne studije 3 godine (180 ESPB kredita);
master studije 1 do 2 godine (120 ESPB kredita);
doktorske studije 3 godine
PRIJAVAredovna akademska godina počinje sredinom septembra a završava se u prvoj polovini juna;
prijavljivanje traje od februara do kraja aprila za nastupajuću akademsku godinu; prijave treba podnositi što ranije zbog blagovremenog dobijanja italijanske studentske vize
SMEŠTAJuniverzitet raspolaže sopstvenim kapacitetima za smeštaj studenata ali koristi i studentske rezidencije koje pripadaju gradskoj upravi Venecije;
u toku je izgradnja nove studentske Ca’Foscari rezidencije velikog kapaciteta a moguć je i smeštaj u sopstvenoj režiji
CENAgodišnja školarina za osnovne studine iznosi EUR 1.900 (za Digital Management EUR 7500);
godišnja školarina za master studije iznosi EUR 2.100
DODATNI TROŠKOVIza ishranu, smeštaj i lokalni prevoz treba izdvojiti EUR 680 – EUR 800 mesečno