Za odrasle
Bormut
ITTC (Beet)
CENTARITTC (Beet)
GDEu centru Bormuta, primorskog univerzitetskog grada (160.000 stanovnika), dva sata od Londona
KOprofesori engleskog jezika
ŠTA- Teacher Refresher kurs iz metodike nastave;
- CELTA - The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults u trajanju od 4 nedelje za ulazni nivo znanja C2 sa ili bez prethodnog nastavnog iskustva;
- DELTA - The Cambridge Diploma in English Language Teaching to Adults u trajanju od 9 nedelja za ulazni nivo znanja C2 sa dugogodišnjim nastavnim iskustvom u radu sa polaznicima na različitim nivoima znanja i posedovanje CELTA sertifikata;
- CLIL - Content and Language Integrated Learning u trajanju od 2 nedelje za profesore koji nastavni program osnovne škole ili gimnazije predaju na engleskom jeziku sa ulaznim nivoom znanja B1/B2
KADAprema utvrđenim datumina objavljenim u cenovniku
KAKOnastava u grupi od najviše 12 polaznika
KOLIKOnedeljno 20 časova Teacher Refresher, 30 časova CLIL, 40 časova CELTA i DELTA; čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici jednokrevetna soba na bazi polupansiona radnim danima i punog pansiona vikendom