Bez pratnje
Sidkot - Bristol
Academic Summer - Sidcot School
CENTARACADEMIC SUMMER & ACADEMIC JUNIORS – SIDCOT SCHOOL
GDEu tradicionalnoj britanskoj školi u malom mestu Sidkot blizu Bristola oko 2 sata od Londona; okružena zelenilom, odlično opremljena sa zatvorenim bazenom, brojnim sportskim terenima, arenom i stazama za jahanje; prima 150 učenika
KOjuniori uzrast 7 - 11 godina (nivo znanja A2+), seniori 12 - 14 (nivo znanja B1+) i 15 - 17 godina (nivo znanja B2+)
ŠTAakademski engleski kroz školsko gradivo za uzraste 7-11 i 12-14 godina od svega po malo - kolaž društvenih i prirodnih predmeta uključujući matematiku, poznavanje prirode i društva za mlađe uzraste a biznis, dizajn i tehnologije na GCSE nivou za starije; za uzrast 15-17 godina 4 predmeta nedeljno na A level/IB nivou po sopstvenom izboru od uobičajenih gimnazijskih predmeta do biznisa, prezentacije projekata i pisanja eseja
ŠTA JOŠkroz vannastavne aktivnosti svi polaznici razvijaju liderske veštine i stiču CPD Leadership Skills Certificate
KADAdve nedelje u toku jula i avgusta prema datumima u tabeli;
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika (juniori), 15 (seniori)
KOLIKO20 sati nedeljno (juniori) odnosno 30 sati nedeljno (seniori)
SMEŠTAJu školskom internatu, komforne sobe sa jednim do tri kreveta (juniori) i zajedničkim kupatilima
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETIposete Bristolu više puta nedeljno, izleti vikendom za Oksford, Kardif, Bormut i London, brojne aktivnosti u školi: dramska sekcija, plivanje, mačevanje, luk i strela ili časovi jahanja i golfa uz doplatu
VIDEO
PRIJAVA KUBUkoliko ste zaniteresovani za kurs popunite online prijavu
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 2 ned.
Engleski za osnovnu školu 7-11 internat
1/2 i 1/3
nedelja/nedelja
7/7 - 21/7/24
21/7 - 4/8/24
20 £3100
Akademski engleski - gimnazijski predmeti na engleskom 12-17 internat 1/1
nedelja/nedelja
7/7 - 21/7/24
21/7 - 4/8/24
4/8 - 18/8/24
30 £3100
Doplata za jahanje GBP 60/h