Za odrasle
London
St George International
CENTARST GEORGE INTERNATIONAL
GDEu strogom centru Londona paralelna ulica sa Oksford Stritom
KOstariji od 16 godina
ŠTApriprema za polaganje zvaničnog ispita IELTS
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka
KAKOtehnika polaganja IELTS ispita u grupi od najviše 12 polaznika u kombinaciji sa opštim engleskim u grupi od najviše 8 polaznika ili individualnim časovima
KOLIKOnedeljno 20 časova tehnike polaganja IELTS ispita + 10 časova opšteg engleskog u grupi ili 5 individualnih časova sa profesorom, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, zona 3 i 4, jednokrevetna soba sa polupansionom, uz doplatu moguć rezidencijalni ili apartmanski smeštaj od kojih neki nude i polupansion (International Student House na pešice od škole, Stay Club Camden ...)
Video
Vrsta kursa Uzrast Početak kursa Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned. 5 ned. 8 ned.
IELTS intenzivni 16+ svakog ponedeljka 12+8 20+10 £1530 £2200 £2765 £3410 £5050 LHR £95
LGW£110
IELTS Combo 5 16+ svakog ponedeljka 12 + 1:1 20+5 £1795 £2600 £3360 £4155 £6365 LHR £95
LGW£110
Nema letnje doplate - cena za 2019. iste tokom cele godine.