Bez pratnje
Oksford
d'Overbroeck's College
CENTARD’OVERBROECK’S COLLEGE
GDEprestižna britanska gimnazija u centru Oksforda u neposrednom okruženju najčuvenijih fakulteta, prima 300 đaka
KOza uzrast 14 do 17 godina i nivo znanja B1 - C1
ŠTAletnji kurs akademskog engleskog sa naglaskom na konverzaciju po temama: nauka i tehnologije, komunikacije i kultura, biznis i marketing i psihologija i sport ... svake nedelje nova tema i novi projektni zadatak za prezentaciju
ŠTA JOŠteme se obrađuju kroz gimnazijsko gradivo iz sledećih oblasti: matematika+fizika+ekologija za Science&Technology (4.-11. juli)
mediji+gluma+dizajn za Communication&Culture (11.-18. juli)
biznis+marketing+ekonomija za Business&Marketing (18.-25. juli)
psihologija+anatomija za Psychology&Sport (25. juli-1. avgust)
KADAu toku jula, dve ili četiri nedelje
KAKOnastava u grupama od najviše 11 polaznika
KOLIKOnedeljno 20 časova nastave + Study in Action 2 celodnevne tematske aktivnosti - praktična nastava kroz posete relevantnim institucijama, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu školskom internatu na pešice od škole, jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe
ISHRANAdoručak i večera u internatu, ručak u školi
IZLETI2 celodnevna izleta nedeljno (London, Bristol, Birmingam, Bat), svakodnevne poslepodnevne i večernje aktivnosti (disko na ledu, karaoke, salsa, šoping, obilazak Oksforda... timski sportovi, plivanje, zumba, joga ...)
Vidi video zapise od prošlog leta:
letnji kursevi d’Overbroeck’s College Oxford
tematska nedelja Inovation & Change
tematska nedelja Communication & Culture
tematska nedelja Business & Marketing
tematska nedelja Sport & Leisure
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 4 ned. 2 ned. 4 ned.
Akademski engleski + aktivnosti 14-17 internat 1/1 i 1/2
utorak/utorak
4/7 - 18/7/17
18/7 - 1/8/17
utorak/utorak
4/7 - 1/8/17
20 £2500 £5000