Online
CENTAR
KOza ambiciozne polaznike uzrasta od 7 do 18 godina (zavisi od kursa), sa znanjem engleskog B1 – Intermediate za uzrast 12 – 14 godina i B2 – Upper Intermediate za uzrast 15 do 18 godina
ŠTAodlična priprema za upis u školu u inostranstvu ili revizija za GCSE, A levels, IB, ili upis na studije. Na raspolaganju su sledeći kursevi (opširnije informacije u pdf lifletima)
Adventurers – za uzrast 7 do 12 godina – miks engleskog, matematike, prirodnih i društvenih nauka uz interesantne nedeljne teme
Explorers – za uzrast 12 do 14 godina – priprema ili revizija za GCSE kroz engleski, matematiku, prirodne i društvene nauke i umetnost
Engagers – za uzrast 15 do 17 godina – priprema ili revizija za A levels, IB ili AP, sami birate tri predmeta po želji svake nedelje
Get ready for Medicine – za uzrast od 15 godina naviše – priprema za studije medicine
Get ready for Engineering – za uzrast od 15 godina naviše – priprema za studije iz svih oblasti inžinjerskih nauka
Get ready for Computer Science – za uzrast od 15 godina naviše – priprema za studije predmeta vezanih za kompjutere i informatiku
Get ready for IELTS/TOEFL – za uzrast od 15 godina naviše – jednonedeljna intenzivna priprema za polaganje zvanićnih ispita IELTS ili TOEFL
KADApo kalendaru škole, raspored časova dobijate nakon prijavljivanja
KAKOnastava u malim grupama maksimum 10 polaznika, takođe invdidualna nastava sa tutorom
KOLIKOintenzivna nastava, koja uključuje i tutorijale (pogledajte opis kursa)
ŠTA VAM JE POTREBNOlaptop ili desktop kompjuter sa kamerom i mikrofonom, tablet ili iPad ili moderan smartphone, dobar i stabilan internet
PRIJAVLJIVANJEkontaktirajte KUB, popunite prijavni list i uplatite kurs u celosti
Vrsta kursa Uzrast Polasci Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene
1 ned. 3 ned. 1 ned. 3 ned.
Adventurers, Explorers, Engagers 7-12, 12-14, 15-17
u periodu
21/6 - 21/8/20
- 4 20 £750 -
Get Ready for Computer Science Online 15+ -
u periodu
6/7 - 24/7/20
4 40 - £2250
Get Ready for Engineering Online 15+ -
u periodu
13/7 - 31/7/20
4 20 - £2250
Get Ready for IELTS - TOEFL Online 15+
IELTS
29/6 - 3/7/20, 3/8 - 7/8/20
TOEFEL
6/7 - 10/7/20, 10/8 - 14/8/20
- 4 25 £750 -
Get Ready for Medicine Online 15+ -
u periodu
27/7 - 14/8/20
4 20 - £2250