Bez pratnje
London
Whitgift Summer School
CENTARWhitgift Summer School - South Croydon
GDEletnja škola jezika u gimanziji Whitgift School u Južnom Krojdonu pola sata prevozom od centra Londona; moderno opremljena tradicionalna gimnazija sa 25m zatvorenim bazenom, sportskom halom, fitness salom i terenima, filmskom, koncertnom i konferencijskom salom
KOza uzrast 11 - 14 i 14 - 17 godina
ŠTAletnji kurs engleskog jezika uz pun vanškolski program sportskih i kreativnih aktivnosti i obilazaka Londona

ŠTA JOŠ: Englezi učenici Whitgift škole se pridružuju polaznicima kursa i na nastavi i u vanškolskim aktivnostima bilo da se radi o brojnim sportskim opcijama: tenis, fudbal, košarka, odbojka, vaterpolo, plivanje ili kreativne radionice za muziku, glumu, igru ili likovne umetnosti;
sve navedene aktivnosti su u okviru all inclusive cene
KADA2, 3 ili 4 nedelje, odlazak nedelja povratak nedelja, u periodu od 10. jula do 14. avgusta;
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika;
opšti engleski sa naglaskom na konverzaciju na teme iz svakodnevnog života za uzrast 11-14 godina;
engleski kroz konverzaciju i prezentacije na teme iz svakodnevnog ali i budućeg poslovnog života za uzrast 14-17
KOLIKO23 časa nedeljno, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJinternatski u okviru škole, dvokrevetne i trokrevetne sobe sa kupatilom
ISHRANApun pansion tri obroka dnevno + užina
IZLETInedeljno dva celodnevna obilaska Londona i njegovih brojnih znamenitosti o kojima ste prethodno dosta naučili na nastavi
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
Engleski + sportske ili kreativne aktivnosti 11-17 internat 1/2 i 1/3 sa kupatilom
nedelja na nedelju
9/7 - 23/7/17
23/7 - 6/8/17
30/7 - 13/8/17
nedelja na nedelju
9/7 - 30/7/17
23/7 - 13/8/17
nedelja na nedelju
9/7 - 6/8/17
23 £2400 £3450 £4400