Bez pratnje
Linjano
Villagio Adriatico
CENTARLINGUAVIVA - VIALLAGGIO ADRIATICO
GDEletnja škola u Villagio Adriatico - rekreativnom centru zatvorenog tipa u borovoj šumi, u Linjanu, na jadranskoj obali između Trsta i Venecije, sa 8 km zlatnih peščanih plaža; prima 100 studenata
KOza uzrast od 12 do 14, od 15 do 16 i od 17 do 18 godina - svaka starosna grupa sa adekvatnom nastavom i programom
ŠTAletnji kurs italijanskog jezika uz vanškolski program
KADAkraj juna i juli, dve, tri i četiri nedelje
KAKOnastava u grupama od najviše 12 studenata
KOLIKO20 časova nedeljno
SMEŠTAJu sobama sa dva do četiri kreveta sa kupatilom, u istoj zgradi gde su učionice
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETIjedan celodnevni (Venecija, Verona, Trst) nedeljno, plaža, sportski i kreativni program svakodnevno
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
italijanski i aktivnosti 12-18 internat
1/2-1/4 sa kupatilom
nedelja/nedelja
25/6 - 29/7/17
20 €1940 €2790 €3640