Bez pratnje
Vernej na Avru
Ecole des Roches
CENTARECOLE DES ROCHES
GDEu Normandiji, u blizini Verneja na Avru, svega 100 km od Pariza, na veličanstvenom kampusu jedne od najčuvenijih privatnih škola u Francuskoj, Ecole des Roches, gde se na 60 h u negovanim vrtovima nalaze otvoreni bazen, pozorište, teniski tereni, ergela konja, heliodrom...
KOza uzrast od 8 do 18 godina, ograničenja u godinama prema izabranom programu (videti u tabeli)
ŠTAletnji kurs francuskog ili engleskog jezika pre podne, a popodne sportske aktivnosti, umetničke radionice, izleti, zabava; moguće je doplatiti za časove letenja, tenis uz trenera, jahanje; a moguće je i upisati paralelno kurs jezika uz kurs tenisa sa profesionalnim trenerom, kurs francuskog bon-tona, ili kurs letenja
KADAod juna do avgusta u toku 10 nedelja
KAKOnastava u malim grupama, prosečno 10-15 studenata, odnos odraslih i dece 1:8; tenis, bon-ton i kursevi letenja se odvijaju u malim grupama 2-5 učenika i individualno
KOLIKO20 časova grupne nastave francuskog ili engleskog nedeljno za sve kurseve osim kursa letenja gde se pohađa 15 časova jezičke nastave; za kurseve tenisa, letenja i bon-tona 20 do 25 sati odabrane aktivnosti u malim grupama ili individualno
SMEŠTAJsobe sa dva (za starije) do osam kreveta (za najmlađe) i zajedničkim kupatilima
ISHRANAtri obroka i popodnevna užina
IZLETIPariz, Versaj, Ruan, Le Man, zamak Šambur, ostrvo San Mišel, dva celodnevna izleta svake nedelje
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
kurs francuskog 8-18 internat
1/2 - 1/8
nedelja/petak 17/6 - 24/8/18
početak kursa
17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8
20 €2770 €3990 €5190
kurs francuskog i škola tenisa 12-18 internat
1/2-1/5
nedelja/petak 17/6 - 24/8/18
početak kursa
17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8
- 20+25 €3380 - -
kurs francuskog i škola bon-tona 12-18 internat 1/2-1/5
nedelja/petak 17/6 - 24/8/18
početak kursa
17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8
- 20+25 €3430 - -
kurs francuskog i škola letenja 15-18 internat
1/2-1/5
-
17/6 - 13/7/18
15/7 - 10/8/18
15+20 - - €7350