Bez pratnje
Vernej na Avru
Ecole des Roches
CENTARECOLE DES ROCHES
GDEu Normandiji, u blizini Verneja na Avru, svega 100 km od Pariza, na veličanstvenom kampusu jedne od najčuvenijih privatnih škola u Francuskoj, Ecole des Roches, gde se na 60 h u negovanim vrtovima nalaze otvoreni bazen, pozorište, teniski tereni, ergela konja, heliodrom...
KOza uzrast od 8 do 18 godina, ograničenja u godinama prema izabranom programu (videti u tabeli)
ŠTAletnji kurs francuskog ili engleskog jezika pre podne, a popodne sportske aktivnosti, umetničke radionice, izleti, zabava; moguće je doplatiti za časove letenja, tenis uz trenera, jahanje; a moguće je i upisati paralelno kurs jezika uz kurs tenisa sa profesionalnim trenerom, kurs francuskog bon-tona, ili kurs letenja
KADAod juna do avgusta u toku 9 nedelja
KAKOnastava u malim grupama, prosečno 10-15 studenata, odnos odraslih i dece 1:8; tenis, bon-ton i kursevi letenja se odvijaju u malim grupama 3-5 učenika i individualno
KOLIKO20 časova grupne nastave francuskog ili engleskog nedeljno za sve kurseve osim kursa letenja gde se pohađa 15 časova jezičke nastave; za kurseve tenisa, letenja i bon-tona 20 do 25 sati odabrane aktivnosti u malim grupama ili individualno u toku dve nedelje
SMEŠTAJsobe sa dva (za starije) do osam kreveta (za najmlađe) i zajedničkim kupatilima
ISHRANAtri obroka i popodnevna užina
IZLETIPariz, Versaj, Ruan, Le Man, zamak Šambur, ostrvo San Mišel, dva celodnevna izleta svake nedelje
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
kurs francuskog ili engleskog 8-18 internat
1/2 - 1/8
nedelja/petak 16/6 - 16/8/19
početak kursa
16/6, 30/6, 14/7, 28/7
20 €2940 €4240 €5510
kurs francuskog ili engleskog i škola tenisa 12-18 internat
1/2-1/5
nedelja/petak 16/6 - 9/8/19
početak kursa
16/6, 30/6, 14/7, 28/7
- 20+12,5 €3590 - -
kurs francuskog ili engleskog i škola bon-tona 12-18 internat 1/2-1/5
nedelja/petak 16/6 - 9/8/19
početak kursa
16/6, 30/6, 14/7, 28/7
- 20+10 €3650 - -
kurs francuskog ili engleskog i škola letenja 15-18 internat
1/2-1/5
-
nedelja - petak
16/6 - 12/7/19
30/6 - 26/7/19
14/7 - 9/8/19
15+15 - - €7820