Bez pratnje
London
University of the Arts
CENTARUNIVERSITY OF THE ARTS
GDEnajprestižniji britanski univerzitet za umetnost i dizajn, sa koga su potekla svetski poznata imena u slikarstvu, modi, filmu, fotografiji..., sa koledžima na šest lokacija u Londonu. Nastava engleskog u centru Londona u blizini Britanskog muzeja, plus umetničke opcije u toku popodneva na odgovarajućim koledžima. Kursevi engleskog jezika uz široku lepezu kurseva iz raznih oblasti umetnosti održavaju se u toku cele godine. Idealno za one koji se pripremaju za studije umetnosti kako bi obogatili svoje znanje i svoj portfolio , ali i one koji već studiraju da obogate svoje znanje novim pogledom na svet...
KOza uzrast od 16 godina naviše
ŠTAkurs engleskog jezika uz plus opcije – usavršavanje u oblastima: umetnost i dizajn, arhitektura, grafički dizajn, digitalni grafički dizajn, fotografija, modni dizajn, modni stajling, crtanje i slikanje, marketing i komunikacije... i druge opcije po programu univerziteta (širi opis programa pogledajte dole na linku UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON 2018)
KADAu toku cele godine po utvrđenim datumima, dve ili četiri nedelje
KAKOnastava u grupama od najviše 10 do 16 polaznika
KOLIKO15 sati nastave engleskog nedeljno i 7 do 15 sati izbornog predmeta na jednom od koledža Univerziteta umetnosti
SMEŠTAJu porodici, jednokrevetna soba (vreme putovanja 30 – 45 minuta), moguć i smeštaj u stanovima koje delite sa drugim studentima ili u studentskoj rezidenciji (polaznici sami rezervišu i plaćaju preko interneta)
ISHRANApolupansion u porodici (stan ili rezidencija bez ishrane)
IZLETIškola nudi program izleta po beneficiranim cenama, koje na licu mesta doplaćujete
Datoteke za preuzimanje
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 4 ned. 2 ned. 4 ned.
English + Arts 16+ porodica 1/1
nedelja/subota
po kalendaru škole
- 15+15 £2160 -
English + Arts 16+ porodica 1/1 -
nedelja/subota
po kalendaru škole
15+15 - £3935