Studije
Ko/Lezan
SHMS
FAKULTETISHMS Swiss Hotel Management School u Kou/Montro i
SHMS University Centre u Lezanu
Hotel Management – Restaurant – Events- Spa – Resort – Fakultet za hotelijerski menadžment i upravljanje restoranima, banjskim i turističkim centrima I događanjima
Oba fakulteta članice renomirane obrazovne grupacije SEG – Swiss Education Group
LOKACIJEU francuskom kantonu u mestu Ko iznad Montroa – čuvenog univerzitetskog i mondenskog centra na Ženevskom jezeru, gde je fakultet smešten u impresivnom istorijskom zdanju hotela sa pet zvezdica sa spektakularnim pogledom na sam grad Montro i jezero.
U francuskom kantonu u renomiranom skijaškom centru Lezan gde je fakultet smešten u dva moderna međusobno povezana hotela sa četiri zvezdice sa pogledom na Monblan.
KAPACITET1000 studenata u Kou i 1200 studenata u Lezanu.
PROGRAMOsnovne studije: švajcarska diploma iz hotelijerstva Swiss Higher Diploma in Hotel Management koja se dobija nakon dve ipo godine studija i britanska diploma Bachelor (Hons) Degree BA in Hospitality Management/ Events Management/ Hospitality and Events Management koja se dobija nakon tri godine studija
Postdiplomske studije: britanska diploma Master fo Arts - MA in International Hospitality Management ili MIB - Master of International Business in Hotel, Resort and Spa Managagement
POSEBNE POGODNOSTINastava se održava na engleskom jeziku, a drugi strani jezici kao izborni predmeti su: francuski, nemački i španski;
u toku studija moguć prelazak iz jednog centra u drugi;
English Foundation Programme u blokovima od po 4 nedelje tokom cele godine za one čiji ulazni nivo engleskog nije na odgovarajućem nivou;
jednogodišnji PGD – Postgraduate Diploma program za ulazak na master studije kao prekvalifikacija za kandidate koji su osnovne studije završili iz neke druge oblasti ili za kandidate sa dugogodišnjom praksom u hotelijerskoj industriji na odgovarajućim poslovima.
TRAJANJEOsnovne studije traju 3 akademske godine od kojih prva i druga godina studija obuhvataju 1 akademski semestar od 5 meseci + 1 semestar plaćene prakse u trajanju od 4-6 meseci dok treća godina studija obuhvata 2 akademska semestra.
Postdiplomske studije PGD program i master programi traju jednu akademsku godinu koja obuhvata 1 akademski semestar od 5 meseci + 1 semestar obavezne plaćene prakse u trajanju od 4-6 meseci.
PRIJAVAStudije se mogu započeti u septembru ili februaru
SMEŠTAJHotelski u okviru samog koledža
CENAGodišnja školarina sa smeštajem i ishranom od CHF 28.000