Za odrasle
London Zona 1
St George International
CENTARST GEORGE INTERNATIONAL
GDEu strogom centru Londona paralelna ulica sa Oksford Stritom
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnog ispita IELTS, FCE, CAE, Teacher Training, Foundation Course 6 ili 9 meseci pripreme za fakultet
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka za opšti, poslovni i IELTS;
FCE, CAE,Teacher Training i Foundation prema utvrđenim datumima po kalendaru škole
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika za opšti engleski, 12 za IELTS, 8 za poslovni engleski, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 20 ili 30 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, zona 3 i 4, jednokrevetna soba sa polupansionom, uz doplatu moguć smeštaj bliže školi, rezidencijalni ili hotelski
Video
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ 15 20 £1145 £1615 £2020 H £95
G £110
Opšti engleski intenzivni 16+ 15+8 20+10 £1400 £1990 £2480 H £95
G £110
IELTS+opšti engleski 16+ 12 20+10 £1480 £2118 £2650 H £95
G £110
Poslovni engleski 16+ 8 20 1280 1820 2315 H 95
G 110
Poslovni + opšti engleski 16+ 8 20+10 1535 2195 2775 H 95
G 110
Nema letnje doplate - cena je ista u svim sezonama