Sa pratnjom
Ragbi
Rugby School
CENTARRUGBY SCHOOL
GDEosnovana 1567. godine, Ragbi je jedna od najelitnijih privatnih škola u Velikoj Britaniji, mesto gde je ragbi kao jedan od najpopularnijih sportova nastao još 1823. godine. Impresivna tradicionalna arhitektura, moderno opremljene učionice i spavaonice, smeštene u prostranom parku sa brojnim sportskim terenima – tenis, skvoš, ragbi, fudbal, košarka, zatvoren bazen, kao i moderan društveni centar za večernje zabave, diskoteke, karaoke..., nekoliko kafea, puno puno prostora za odmor i druženje sa polaznicima iz celog sveta...
KOza uzrast od 7 do 17 godina
ŠTAletnji kurs engleskog jezika bogat vanškolski program
KADAjuli, dve nedelje
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika
KOLIKO20 časova nastave engleskog nedeljno
SMEŠTAJu jednokrevetnim, dvokrevetnim i višekrevetnim sobama sa zajedničkim kupatilima
ISHRANAsva tri obroka u restoranu škole
IZLETIu toku dvonedeljnog boravka 4 celodnevne ekskurzije (London dva puta sa posetom Londonskom oku, krstarenjem Temzom..., Oksford, Kadbri svet čokolade sa zabavnim parkom), svakodnevne popodnevne aktivnosti na kampusu sa radionicama, učenjem ragbija, plivanjem..., te svake večeri brojne zabave, diskoteka, karaoke, filmske večeri, takmičenja...
Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 2 ned.
7 - 17 internat
1/1 - 1/4
3/7 - 17/7/18
20 £1735