Za odrasle
London Zona 1
Regent's University ELC
CENTARREGENT'S UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE CENTRE
GDEškola jezika pri Ridžents univerzitetu u strogom centru Londona u Ridžents parku blizu Oksford strita
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti engleski, standardni kurs sa nastavom pre ili posle podne, ili intenzivan celodnevni kurs;
akademska priprema za univerzitetske studije sa polaganjem IELTS klikni ovde;
letnji kursevi sa smeštajem u okviru koledža klikni ovde
KADAtokom cele godine, početak kursa jednom mesečno, u julu i avgustu svake druge nedelje
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 15 ili 25 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici, zone 2-5, jednokrevetna soba sa polupansionom, uz doplatu moguć rezidencijalni smeštaj
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ 15 15 £1080 £1465 £1890 £25 H £75
G £100
Opšti engleski intenzivni 16+ 15 25 £1250 £1720 £2230 £25 H £75
G £100
Letnja sezona 25. juni - 18. avgust 2017.