Za odrasle
London Zona 1
Regent's University ELC
CENTARREGENT'S UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE CENTRE
GDEškola jezika pri Ridžents univerzitetu u strogom centru Londona u Ridžents parku blizu Oksford strita
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti engleski, standardni ili intenzivan kurs;
akademska priprema za univerzitetske studije sa polaganjem IELTS ispita klikni ovde;
letnji kursevi sa smeštajem u okviru koledža klikni ovde
KADAtokom cele godine, početak kursa dva puta mesečno prema utvrđenim datumima
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 15 ili 22,5 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici jednokrevetna soba sa doručkom zone 4-5 ili u studentskim stanovima jednokrevetna soba bez ishrane uz upotrebu kuhinje zona 2; uz doplatu moguć rezidencijalni smeštaj zne 1-2 a tokom jula i avgusta i na samom koledžu
Vrsta kursa Uzrast Početak kursa Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 3/4, 16/4, 30/4, 14/5, 29/5, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 6/8, 20/8/18 15 15 £920 £1355 £1790 - H £75
G £85
Opšti engleski intenzivni 16+ 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 3/4, 16/4, 30/4, 14/5, 29/5, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 6/8, 20/8/18 15 22,5 £1080 £1595 £2110 £25 H £75
G £85
Direktno plaćeanje školi pun iznos unapred