Za odrasle
London Zona 1
Regent's University ELC
CENTARREGENT'S UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE CENTRE
GDEškola jezika u okviru Ridžents univerziteta u strogom centru Londona u Ridžents parku blizu Oksford strita
KOstariji od 16 godina
ŠTAakademska priprema za univerzitetske studije sa polaganjem IELTS ispita u trajanju od 8 nedelja za ulazni nivo znanja od B2 naviše ili 12 nedelja za ulazni nivo znanja od B1 naviše
KADAprema utvrđenim datumina ovjavljenim u cenovniku
KAKOnastava u grupi od najviše 15 polaznika
KOLIKOnedeljno 27 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici jednokrevetna soba na bazi polupansiona, zone 2-5, 25-50 minuta prevozom od škole; uz doplatu moguć rezidencijalan smeštaj
Vrsta kursa Početak kursa Broj
nedelja
Nedeljno
sati nastave
Letnja
doplata
ned.
Cena
IELTS Preparation 6/3, 26/6 8 25 £25 £4860
IELTS Preparation 6/2, 30/5 12 25 £25 £6110
Letnja sezona 25. juni - 18. avgust 2017.