Za odrasle
London Zona 1
Regent
CENTARREGENT LANGUAGE TRAINING
GDEu strogom centru Londona na Strandu blizu Trafalgar skvera
KOmenadžeri stariji od 21 godine
ŠTAopšti i poslovni engleski za menadžere
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka
KAKOnastava u grupama od najviše 6 polaznika za poslovni engleski, 12 za opšti engleski i kombinacija sa individualnim časovima
KOLIKOnedeljno 25 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici, zona 2 i 3, jednokrevetna soba sa polupansionom, uz doplatu moguć apartmanski i hotelski smestaj