Za odrasle
London Zona 1
Regent
CENTARREGENT LANGUAGE TRAINING
GDEu strogom centru Londona na Strandu pored reke Temze blizu Trafalgar skvera
KOstariji od 21 godine za poslovni engleski sa ulaznim znnjem engleskog od Lower Intermediate A2 naviše, stariji od 16 za opšti engleski od početnog nivoa znanja naviše
ŠTAopšti i poslovni engleski
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka
KAKOnastava u grupama od najviše 6 polaznika za poslovni engleski, 12 za opšti engleski i kombinacija sa individualnim časovima
KOLIKOnedeljno 25 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici, zona 2 i 3, jednokrevetna soba sa polupansionom, uz doplatu moguć apartmanski i hotelski smestaj