Bez pratnje
Nica
Za decu i roditelje
CENTARAZURLINGUA SUMMER CAMP ESTIENNE D'ORVES
GDEna severu Nice, malo iznad Ruske crkve, u školi Estjen d'Orv gde se u lepo uređenom parku nalaze učionice, spavaonice, restoran i sportski tereni; u potpuno bezbednom okruženju gde se o najmlađima brine 24 sata dnevno; prima 120 učenika iz celog sveta
KOza najmlađe od 8 do 12 godina, moze samostalno sa smeštajem na kampusu, ali pre svega sugerišemo sa roditeljima koji mogu takođe da pohađaju kurs u glavnoj školi Azurlingua za odrasle
ŠTAletnji kurs francuskog jezika uz bogat vanškolski program; dok roditelji pohađaju kurs u školi za odrasle u centru, ili uživaju u odmoru u na Azurnoj obali, deca su zbrinuta
KADAu julu
KAKOnastava u internacionalnim grupama od najviše 15 dece
KOLIKO20 časova nastave nedeljno
SMEŠTAJsa roditeljima u sopstvenom aranžmanu; ako roditelji idu na nastavu u školu za odrasle Azurlingua, škola može da organizuje smeštaj; napominjemo da su školski kapaciteti ograničeni i da se brzo popune
ISHRANAu školskom restoranu
IZLETIjedan celodnevni i jedan poludnevni nedeljno (Monako, Kan, Vilfranš, San Trope, Antib...) i svakodnevne aktivnosti gde su deca stalno pod nadzorom stručnog osoblja škole
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
opšti francuski 8-12 bez smeštaja
2/7 - 15/7/17
9/7 - 22/7/17
16/7 - 29/7/17
2/7 - 22/7/17
9/7 - 29/7/17
2/7 - 29/7/17
15 20 €900 €1325 €1750