Za odrasle
Brajton
Kings Education
CENTARKINGS EDUCATION
GDEu centru Brajtona desetak minuta hoda od promenade pored mora
KOza uzrast od 16 godina naviše
ŠTAstandardni ili intenzivni opšti engleski; na intenzivnom kursu na popodnevnoj nastavi birate oblast interesovanja: svakodnevna konverzacija, društveno-politička terminologija kroz vesti dana, pisanje pisama i mejlova, američka kultura, britanska kultura ...
ŠTA JOŠkombinacija opšteg i poslovnog engleskog u dve varijante: English Plus Business & Finance ili English Plus Business & Digital Media;
priprema za polaganje zvaničnih ispita FCE, CAE, IELTS
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka za opšti i English Plus Business & Finance;
priprema za zvanične ispite i English Plus Business & Digital Media prema kalendaru škole
KAKOnastava u grupama od najviše 14 polaznika
KOLIKO20 ili 28 časova nedeljno, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici jednokrevetne sobe na bazi polupansiona na udaljenosti do pola sata hoda od škole ili kratka vožnja autobusom;
rezidencijalni smeštaj u istom objektu jednokrevetne sobe sa kupatilom i polupansionom - uz doplatu od 169 funti nedeljno;
doplata za ručak u restoranu škole moguća na licu mesta za oba tipa smeštaja
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ 14 20 1055 1515 1975 20 H 138
G 87
Opšti engleski intenzivno 16+ 14 28 1150 1655 2165 20 H 138
G 87
Opšti + poslovni engleski 16+ 14 20+8 1235 1780 2330 20 H 138
G 87
Letnja sezona 17. juni - 12. avgust 2018.