Za odrasle
Brajton
Kings Education
CENTARKINGS EDUCATION
GDEu centru Brajtona desetak minuta hoda od promenade pored mora
KOza uzrast od 16 godina naviše
ŠTAopšti i poslovni engleski
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka
KAKOnastava u grupama od najviše 14 polaznika
KOLIKO20 ili 28 časova nedeljno, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici jednokrevetne sobe na bazi polupansiona;
rezidencijalni smeštaj u istom objektu jednokrevetne sobe sa kupatilom i polupansionom - uz doplatu
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ 14 20 1065 1520 1975 20 H 135
G 85
Opšti engleski 16+ 14 28 1160 1660 2160 20 H 135
G 85
Opšti + poslovni engleski 16+ 14 20+8 1240 1780 2320 20 H 135
G 85
Letnja sezona 11. juni - 6. avgust 2017.