Bez pratnje
London
King's College London
CENTARBUCKSMORE - KING'S COLLEGE LONDON
GDEKing’s koledž na Strandu, manje od kilometra pešice do Trafalgar Skvera i Pikadilija – najcentralnija lokacija za letnju školu u Londonu! Ovo je treći po starini univerzitet u Engleskoj i još jedan u nizu prestižnih univerziteta gde se odvijaju Baksmorovi programi. Kampus otvorenog tipa – smeštaji su udaljeni 20 minuta. Prima 60 studenata, uključujući i one kojima je engleski maternji jezik
KOza uzrast 14 do 17/16 godina, za odgovorne samostalne studente koji bi da se osećaju kao pravi 'Londoners'; Advanced Studies samo za visok nivo znanja
ŠTAletnji kurs engleskog gde je akcenat na istoriji i kulturi Londona, sa svakodnevnim obilascima ili
Advanced Studies – specijalizovani kurs gde imate akademsku nastavu iz dva predmeta po izboru (istorija, matematika, engleska književnost, hemija, fizika, biologija, IELTS), idealna priprema za IB ili A-level
KADAjuli, dve ili četiri nedelje
KAKOletnji kurs engleskog nastava u grupama od najviše 11 učenika
Advanced Studies najviše 6 učenika
KOLIKOletnji kurs engleskog 22,5 sata nedeljno
Advanced Studies 17 sati akademske nastave + master classes nedeljno
SMEŠTAJu Moonraker Point rezidenciji udaljenoj 20 minuta, u jednokrevetnim sobama sa kupatilom
ISHRANApun pansion u kafeteriji Kings koledža
IZLETIsvako slobodno popodne obilasci Londona, veče u Kamdenu, u Sautbenku, u pozorištu uz mjuzikl, dva celodnevna izleta van Londona; koristićete tjub, bus i brod po Temzi – kao pravi Londonci
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 4 ned. 2 ned. 4 ned.
letnji kurs engleskog 14-17 studentski dom
1/1 sa kupatilom
4/7 - 18/7/17
18/7 - 1/8/17
4/7 - 1/8/17
11 22,5 h £2600 £5200
Advanced Studies 14-16 studentski dom
1/1 sa kupatilom
4/7 - 18/7/17
18/7 - 1/8/17
4/7 - 1/8/17
6 17 h £2920 £5840