Za odrasle
Venecija
Istituto Venezia
CENTARISTITUTO VENEZIA
GDEu centru istorijskog dela grada na poznatom trgu Kampo Santa Margerita, koji je sastajalište studenata koji ovde uživaju u šopingu ili u čašici razgovora u otvorenim kafeima; škola je u predivnom istorijskom zdanju sa terasom koja izlazi na trg
KOstariji od 18 godina
ŠTAopšti italijanski jezik
ŠTA JOŠitalijanski sa: arhitekturom i slikarstvom, operom, kuvanjem, italijanski na biciklu, priprema za polaganje zvaničnih ispita CILS
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka, osim za pripremu CILS-a i kombinovane kurseve
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika
KOLIKOnedeljno 20 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici u jednokrevetnoj sobi ili u rezidenciji u jednokrevetnoj sobi sa kupatilom - bez ishrane
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti italijanski 18+ U porodici 12 20 €925 €1225 €1505
Opšti italijanski 18+ U rezidenciji 12 20 €1135 €1405 €1745
2019