Za odrasle
Rim
IH Dilit
CENTARDILIT INTERNATIONAL HOUSE
GDEu centru Rima večnog grada u predivnom moderno renoviranom istorijskom zdanju sa baštom i kafeom, od Fontane di Trevi, španskog trga i svih rimskih znamenitosti deli vas laka šetnja
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti italijanski jezik
ŠTA JOŠposlovni italijanski, priprema za polaganje zvaničnih ispita CILS i polaganje prijemnih ispita na fakultetima, italijanski kroz: pozorište, film, muziku, kuvanje ili obilaske Rima, kursevi za zlatno doba 50+ sa obilascima znamenitosti
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka, osim za pripremu CILS-a i kombinovane kurseve
KAKOnastava u grupama od 5 - 15 polaznika
KOLIKOnedeljno 20, 30 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu jednokrevetnim sobama bez ishrane u porodici ili apartmanima koje delite sa drugim studentima, u porodici možete da doplatite doručak ili polupansion
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti italijanski 16+ U porodici 15 20 €995 €1365 €1655 €85
Opšti italijanski 16+ U porodici 15 30 €1215 €1690 €2100 €85
Opšti italijanski 16+ U apartmanu 15 20 €1025 €1400 €1705 €85
Opšti italijanski 16+ U apartmanu 15 30 €1240 €1725 €2150 €85
2019. doplata za ishranu u porodici - doručak = EUR 4 dnevno, polupansion = EUR 19 dnevno