Za odrasle
Hajdelberg
HSF
CENTARHEIDELBERGER SPRACHINSTITUT
GDEu starom delu grada (150.000 stanovnika), u dolini romantične reke Nehar, pokrajina Baden Vitenberg, 90 km od Frankfurta
KOza uzrast od 16 godina naviše
ŠTAopšti i specijalizovani kursevi nemačkog jezika, priprema za polaganje zvaničnih ispita Geteovog instituta
KADApreko cele godine, početak kurseva prema utvrđenom kalendaru instituta
KAKOnastava u grupama od 12 - 15 osoba
KOLIKO25 časova nedeljno, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici u jednokrevetnoj sobi na bazi polupansiona
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti nemački 16+ 15 25 €1125 €1455 €1680